CLAUSURA XOGOS

Clausuramos os xogos nos Xardins de Méndez Núñez. Había unha chea de anos que non tíñamos unha actividade so de xadrez neste espazo (as houbo pero dentro do Día do Deporte na Rúa).
Aproximadamente 40 anos separan as dúas fotos.

Información das clasificacións