SEMANAS DE XOGOS DE INCUDE

Actividades dunha semana de duración de luns a venres e de 11,00 a 14,00 na antiga cafetería do Centro Universitario de Riazor.
Semana de Xogos Básicos I.
Do luns 27 de xuño ao venres 1 de xullo.