Acaba de publicarse na colección Libros de Peto de de ASENCUDEGA o libro "Guía práctica para o xogador de club", escrito por Santiago Domínguez, vicepresidente de AGAX.