ASOCIACION XADREZ CORUÑES

Por iniciativa do CIDU e do Alexandre Bóveda hai uns días creouse a Asociación Xadrez Coruñés, na que participarán todos os clubes de xadrez da cidade da Coruña.
A intención desta nova entidade é a de recuperar algúns torneos que se perderon na nosa cidade, fundamentalmente o Torneo de Reis, onde empezaron a xogar moitos dos afeizoados a este deporte.
Outro dos obxectivos da entidade é a realización dun amplo calendario de actividades, coordinando as que realiza cada club.